Co grozi za składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych?

Kwestie dotyczące gospodarowania odpadami są uregulowane prawnie. Konieczność sortowania śmieci jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko naturalne, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie surowców. Oprócz tego należy też pamiętać o tym, że składowanie odpadów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, grozi otrzymaniem grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Z jakimi dokładnie karami należy się liczyć?

Czym grozi składowanie odpadów w miejscach, które są do tego nieprzeznaczone? 

O karach związanych ze składowaniem odpadów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, można przeczytać w artykule 183 Kodeksu Karnego. Jeden z istotniejszych zapisów znajduje się w paragrafie pierwszym: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Nie sposób nie wspomnieć też o kwestiach finansowych. Za nieprawidłowe przechowywanie odpadów można otrzymać mandat w wysokości co najmniej 1000 złotych. Jeśli natomiast chodzi o nielegalne zbieranie i przetwarzanie resztek bez zezwolenia, to mówimy o karach rzędu 10000 złotych. Najwyższe kary związane z dysponowaniem odpadami w sposób niezgodny z przepisami sięgają aż 1000000 złotych.

Jak tego uniknąć? 

Często zdarza się tak, że do naszej firmy zajmującej się wynajmem kontenerów w Warszawie zgłaszają się osoby prywatne czy firmy, które planują remont albo gromadzą inne odpady, które nie powinny trafić do tradycyjnych pojemników na śmieci. Zasięganie informacji i działanie zgodnie z prawem, jeśli chodzi o składowanie odpadów, jest kluczowe, aby uniknąć kar grzywny czy ograniczenia wolności. Oprócz tego warto też pamiętać, że takie działania są niezwykle istotne w kontekście środowiska naturalnego – składowanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych poważnie zagraża naszej planecie.

Przejdź do galerii zdjęć

Czytaj więcej