Jak przepisowo zorganizować wywóz śmieci z prywatnej posesji?

Organizacja wywozu śmieci z prywatnej posesji jest niezbędna dla utrzymania porządku i dbałości o środowisko. W Polsce obowiązują przepisy regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek zorganizowania wywozu śmieci.

Wybór firmy zajmującej się wywozem odpadów

Pierwszym etapem organizacji wywozu śmieci jest wybór odpowiedniej firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nasza firma zajmuje się wywozem kontenerów na śmieci z Marek i okolicznych miejscowości, ale na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw oferujących tego rodzaju usługi. Warto dokładnie przeanalizować oferty i wybrać tę, która najlepiej spełnia oczekiwania pod względem ceny, terminów odbioru czy sposobu segregacji odpadów.

Zawarcie umowy na odbiór odpadów

Po wyborze firmy należy zawrzeć z nią umowę na odbiór odpadów komunalnych. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące:

  • rodzajów i ilości odpadów, które będą odbierane,
  • terminów odbioru,
  • kosztów usługi,
  • zasad segregacji odpadów.

Warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z ewentualnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami, takimi jak wprowadzenie nowych rodzajów odpadów do segregacji czy zmiana terminów odbioru.

Segregacja i terminy odbioru odpadów

W Polsce obowiązuje pięciofrakcyjny system segregacji odpadów komunalnych, który obejmuje papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości powinni zadbać o to, aby na swojej posesji znajdowały się odpowiednie pojemniki. Firmy zajmujące się wywozem śmieci ustalają z właścicielami nieruchomości terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

Przejdź do galerii zdjęć

Czytaj więcej