Z przyjemnością informujemy, iż nasza Firma zajmuje się odbiorem od firm i klientów indywidualnych odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych z wtórnym wykorzystaniem i utylizacją odpadów innych niż niebezpieczne.

Funkcjonujemy na rynku od 2000r. Działalność swoją prowadzimy w województwie mazowieckim, na terenie Warszawy i okolicach.

W zamierzeniach naszych istotny jest fakt, iż powierzając właśnie naszej firmie odpady biorą państwo czynny udział w zbiórce odpadów, bowiem naszym przewodnikiem jest odzyskiwanie wszelkich odpadów nadających się do wtórnego wykorzystania.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem specjalistycznym, spełniającym wymogi ekologiczne, które są przyjazne dla środowiska.

Odpady powstałe w wyniku remontów prowadzonych przez podmioty gospodarcze należy gromadzić w specjalnych kontenerach.

Prowadzimy również przesypownię odpadów. Do współpracy zapraszamy firmy, które zajmują się gospodarką odpadami.

Posiadamy niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie i gwarantujemy pełną dokumentację odebranych odpadów zgodnie z wymogami przepisów ustawy o odpadach.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej