Czym są tzw. odpady komunalne?

Odpady komunalne to potoczne określenie na wszelkiego rodzaju śmieci, które powstają w wyniku codziennej działalności ludzi. Obejmują one zarówno odpady stałe, jak i cieczowe, a także te, które powstają w wyniku różnych procesów przemysłowych. Głównym źródłem odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. Pod pojęciem tym kryją się jednak także odpady powstające na terenie placówek użyteczności publicznej.

Rodzaje odpadów komunalnych

Odpady komunalne można podzielić na kilka podstawowych kategorii, w zależności od ich rodzaju i składu. Do najważniejszych z nich należą odpady stałe, cieczowe oraz selektywnie zbierane surowce wtórne. Odpady stałe to przede wszystkim pozostałości pożywienia, opakowania, ścierki, zużyte baterie czy przeterminowane leki. W przypadku odpadów cieczowych mówimy głównie o ściekach bytowych, deszczówkach czy wodach gruntowych. Z kolei selektywnie zbierane surowce wtórne obejmują takie materiały, jak plastik, szkło, papier czy metale.

Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych

W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów. W miastach funkcjonują specjalistyczne zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych (ZUOK), które zajmują się przetwarzaniem oraz utylizacją różnego rodzaju odpadów. Regularnie dostarczamy do takich miejsc wypełnione kontenery na odpady z Legionowa i innych miejscowości w regionie. Mieszkańcy mają obowiązek segregować swoje śmieci i wrzucać je do odpowiednich pojemników. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie cennych surowców wtórnych oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska. Wśród metod ich zagospodarowania możemy wymienić m.in. sortowanie mechaniczne, biologiczne przetwarzanie, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych czy energetyczne przywracanie wartości.

Przejdź do galerii zdjęć

Czytaj więcej