Blog

 
znak łatwopalny

Zasady postępowania z odpadami łatwopalnymi

Postępowanie z odpadami łatwopalnymi obejmuje kilka etapów, takich jak segregacja, gromadzenie, przechowywanie oraz utylizacja. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady dotyczące każdego z tych etapów.

Czytaj więcej...

wywóz śmieci z prywatnej posesji

Jak przepisowo zorganizować wywóz śmieci z prywatnej posesji?

Organizacja wywozu śmieci z prywatnej posesji jest niezbędna dla utrzymania porządku i dbałości o środowisko. W Polsce obowiązują przepisy regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek zorganizowania wywozu śmieci.

Czytaj więcej...

odpady komunalne

Czym są tzw. odpady komunalne?

Odpady komunalne to potoczne określenie na wszelkiego rodzaju śmieci, które powstają w wyniku codziennej działalności ludzi. Obejmują one zarówno odpady stałe, jak i cieczowe, a także te, które powstają w wyniku różnych procesów przemysłowych. Głównym źródłem odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. Pod pojęciem tym kryją się jednak także odpady powstające na terenie placówek użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Odpady pobudowlane

Które odpady pobudowlane podlegają recyklingowi?

Szacuje się, że nawet 30% wszystkich odpadów w Polsce to odpady powstające w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Z tego powodu coraz ważniejsze staje się zarządzanie tymi odpadami, które mogą stanowić nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale także dla zdrowia ludzi. Jakie materiały można z powodzeniem poddać procesowi recyklingu?

Czytaj więcej...

kontener na odpady budowlane

Jak dobrać odpowiednie gabaryty kontenera na odpady pobudowlane?

Odpowiedni rozmiar kontenera zapewni prawidłową i skuteczną utylizację odpadów, jednocześnie unikając przepłacania za niewykorzystaną pojemność lub konieczność częstego opróżniania. Niniejszy przewodnik zawiera przegląd różnych rodzajów i najpopularniejszych rozmiarów dostępnych kontenerów, oferowanych usług oraz wymogów prawnych dotyczących prawidłowego usuwania odpadów w Polsce.

Czytaj więcej...

rozbiórka domu

O jakich pracach porządkowych należy pamiętać przy rozbiórce budynku?

Przed rozpoczęciem procesu rozbiórki ważne jest przeprowadzenie oceny ryzyka, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji. Obejmuje to oznaczenie strefy prac w celu uniknięcia niebezpieczeństwa dla pieszych, a także konserwację wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Ponadto podczas działania może powstawać niebezpieczny pył zawierający substancje szkodliwe dla zdrowia, dlatego ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia otaczającego obszaru przed zanieczyszczeniem środowiska.

Czytaj więcej...

czarne kontenery na odpady

Co zaliczamy do odpadów zmieszanych?

Odpady zmieszane, nazywane również odpadami niewłaściwymi do recyklingu, to wszelkie odpady, które nie mogą być poddane procesowi ponownego przetworzenia. Należy je zatem usunąć w inny sposób. Obejmują one między innymi zużyte opakowania, resztki jedzenia, tekstylia, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, skorupki jaj, kości i odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i żarówki. Zebrane odpady zmieszane są sortowane i przetwarzane w zakładach recyklingu lub utylizacji. W Polsce prawo stanowi, że każdy właściciel nieruchomości musi zapewnić odpowiednią liczbę pojemników zarówno na odpady zmieszane, jak i segregowane. Należy pamiętać, że do naszych kontenerów na odpady zmieszane w Legionowie i innych obsługiwanych miastach nie należy wrzucać materiałów niebezpiecznych lub takich, które mogą zanieczyszczać środowisko.

Czytaj więcej...

odpady budowlane

Jakie odpady są generowane w trakcie prac budowlanych?

Projekty budowlane generują różnorodne odpady. Materiały te mogą obejmować beton, cegły, papę dachową, drewno i inne materiały. Ważne jest prawidłowe sortowanie i dostarczanie tych materiałów do odpowiednich punktów zbiórki. Firmy zaangażowane w prace budowlane muszą prowadzić ewidencję generowanych odpadów i sporządzać raporty w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Kontener na zamówienie

Jak wygląda procedura wynajmu kontenera na odpady?

Aby wynająć kontener na odpady, skontaktuj się z firmą oferującą tę usługę w Twojej okolicy. Firmy oferujące usługi wynajmu kontenerów muszą posiadać odpowiednie zezwolenia i certyfikaty od władz lokalnych, zanim będą mogły oferować swoje usługi. Przed zawarciem umowy upewnij się, że wybrany usługodawca ma wymagane pozwolenia. Dla przykładu, nasza firma jest uprawniona do wynajmu kontenerów na odpady w Kobyłce i okolicznych miejscowościach. Po ustaleniu rozmiaru, czasu wynajmu i kosztu wybranego przez Ciebie kontenera, możesz rozpocząć jego użytkowanie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej...

Kontenery na odpady

Czego nie wolno wyrzucać do zwykłego kontenera na śmieci?

Wyrzucanie śmieci w sposób odpowiedzialny jest kluczowe dla ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych. Aby zapewnić właściwe usuwanie odpadów, warto wiedzieć, co nie powinno być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Są to między innymi baterie, żarówki, leki, chemikalia, zmieszane odpady remontowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Te przedmioty nie powinny być wyrzucane do kosza, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone.

Czytaj więcej...

Przejdź do galerii zdjęć

Czytaj więcej