Wywóz śmieci z Wieliszewa

Do zakresu naszych usług należy wywóz śmieci z Wieliszewa i okolicznych miejscowości. Odbieramy wiele rodzajów odpadów zmieszanych, w tym odpady masowe, komunalne, wielkogabarytowe, rozbiórkowe. Działamy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 2013 roku, która określa ramy prawne dla gospodarki odpadami w kraju. Obejmuje ona przepisy dotyczące właściwego zbierania, transportu, magazynowania i usuwania odpadów. Odbierając kontenery na odpady z Wieliszewa zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, promujemy postawy ekologiczne. Odpady trafiają do sprawdzonych miejsc utylizacji i przetwarzania, w tym do naszej przesypowni. Dzięki temu zmniejsza się ilości śmieci wysyłanych na składowiska lub do spalarni.

 

Odbiór śmieci zmieszanych

Przedmioty o dużym rozmiarze oraz złożone z kilku materiałów trudniej właściwie zagospodarować niż inne rodzaje odpadów. Duże przedmioty, takie jak meble, materace, urządzenia i opony nie mogą być umieszczane w śmieciarce. Te przedmioty są zbyt duże i nieporęczne, aby ciężarówka mogła je bezpiecznie przewozić i mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. Zamiast wrzucać je do śmieciarki, skontaktuj się z nami, aby zorganizować specjalny odbiór. Zajmiemy się wszystkimi przedmiotami, których nie można zakwalifikować do żadnej z trzech podstawowych frakcji: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła.

Przejdź do galerii zdjęć

Czytaj więcej